Brak och knak – en dikt.

Posted: May 28, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , ,

Brak och knak – en kort dikt som jag skrivit och läser här för dig i skogen.

Brak knak
barkfriktion
och grensmak
visst är det
en kär trälek
undeer himlens tak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s