Archive for July, 2014

Poetry Wow! Tre dikter av Haldor Paulsson.

Urmakare
orsakade en tidstyckvåg
men jag drunknade inte
i fyndafloden
för jag den inte såg.

Vägar rasar
och klimatet faller ihop
men börsen går upp
under väldiga jubelrop.

Kebnekaises topp
smälter
snart är berget
djupa djungler
med krokodiler, varaner
äpplen och bananer.

Haldor Paulsson © 2014

På en kulle i ängslandet

Posted: July 6, 2014 in Uncategorized

På en kulle i ängslandet – en ny filmdikt som jag skapat.

På en kulle i ängslandet
har evighetstystnaden byggt
ett oändligt fängelse
för mig, de lattefulla och alla de andra

de med sångdräkter
de med tallkvistar i pälsen

på en kulle i ängslandet
på en kulle i ängslandet
på en kulle i ängslandet

har evighetstystnaden byggt
ett oändligt fängelse
för mig, de lattefulla och alla de andra

de med sångdräkter
de med tallkvistar i pälsen

i tårtider
jag nu min drömhjärna börjat tanka
med solpackade tröstlandskap

mina vänner!

dessa väl utsågade ord
har jag flyttat hit
från mina sedan länge
insvällda händer.

Haldor Paulsson © 2014

Gatorna nya floder – en dikt med filminslag och bilder på gator och forsande vatten. Haldor Paulsson © 2014