På en kulle i ängslandet

Posted: July 6, 2014 in Uncategorized

På en kulle i ängslandet – en ny filmdikt som jag skapat.

På en kulle i ängslandet
har evighetstystnaden byggt
ett oändligt fängelse
för mig, de lattefulla och alla de andra

de med sångdräkter
de med tallkvistar i pälsen

på en kulle i ängslandet
på en kulle i ängslandet
på en kulle i ängslandet

har evighetstystnaden byggt
ett oändligt fängelse
för mig, de lattefulla och alla de andra

de med sångdräkter
de med tallkvistar i pälsen

i tårtider
jag nu min drömhjärna börjat tanka
med solpackade tröstlandskap

mina vänner!

dessa väl utsågade ord
har jag flyttat hit
från mina sedan länge
insvällda händer.

Haldor Paulsson © 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s