Archive for September, 2014


Jag omfamnar jorden är en dikt som jag skrivit om hörullar ute på en sensommaråker. (2:41)


“I mitt luftrum”. Det är en kort filmdikt med musik som jag har skapat 2014.