Archive for October, 2014


Two poems by ME-HALDOR, poet and filmmaker.(1:12)


“Du är troligen den enda” är en kortfilm med en dikt och musik som jag skapat.