Archive for February, 2015


Speglingar – en filmdikt (filmpoem). I min film läser jag dikt som jag skrivit, efter en vinterutflykt till Mälaren i januari 2015. I filmen finns det även musik jag skapat. (3:06)


En filmdikt (filmpoem), film, dikt och musik jag skapat efter en utflykt till Mälaren en vinterdag i januari 2015.