Archive for October, 2015

Darrande skuggor

Posted: October 29, 2015 in Dikter, Haldor Paulsson, Poesi
Tags: , ,


Darrande skuggor – en av dikterna i min nya digitala diktsamling på en mp3-spelare. © 2015

Water, leaves and a planet – a short video with music by Haldor Paulsson © 2015.

Pattern

Posted: October 20, 2015 in Haldor Paulsson, Pattern, Videos
Tags: , ,

“Pattern” is a short video with my own music.

Stängt

Posted: October 15, 2015 in 2015, Haldor Paulsson, Ljuddikter, Poesi
Tags: , , ,


Stängt. En kort dikt jag skrivit om en man som går till en butik. Jag har också lagt till bakgrundsmusik. © Haldor Paulsson 2015


“Speglar” är en kort dikt jag skrivit och som har en ljudeffekt.