Archive for March, 2016


En mittbena. Ljuddikt av Haldor Paulsson, som själv läser sin dikt om grus och sand på en strand. (0:44). Copyright Haldor Paulsson 2016.


Vinden. En ljuddikt Haldor Paulsson skrivit och själv läser om vinden, drivmedlet i naturmotorn. (1:18). Copyright Haldor Paulsson 2016.


Space music and image by Haldor Paulsson. (3:43) Copyright Haldor Paulsson 2016.


Space music and image by Haldor Paulsson. (2:03) Copyright Haldor Paulsson 2016.


Ett bronät. En ljuddikt Haldor Paulsson skrivit och som han läser om en spindel som bygger ett bronät när det regnar. Copyright Haldor Paulsson 2016. (0:59)