Archive for May, 2016


Speglar – en ljuddikt av Haldor Paulsson. Han läser själv sin dikt. Copyright Haldor Paulsson 2016.