Archive for December, 2016

En stund i skogen. En video. Jag läser en dikt om skogen i en skog en vinterdag 2016. (1:19). © 2016.