Archive for January, 2017

Jag filmade träd i en skog. Det blev en kort video med ljud och effekter. (0:29).

En intressant å rinner nedanför Ältavägen och förbi ett gammalt torp i Dammtorp i Nacka kommun utanför Stockholm. Det finns flera små forsar i ån och jag gjorde en åvideo, med forsljud, vid utflykten 23 januari 2017.