Archive for the ‘Kortfilm’ Category

Jag tog en promenad och filmade två fåglar som vandrar till öppet vatten vid Långholmen i Stockholm 13 mars 2017. Video och musik: Haldor Paulsson © 2017.

Myror

Posted: May 17, 2015 in 2015, Haldor Paulsson, Kortfilm, Myror
Tags: , , ,


Myror – en kortfilm om myror i en myrstack. Av Haldor Paulsson © 2015.