Archive for the ‘Mälaren’ Category

A stroll at lake Mälaren – a filmpoem by Haldor Paulsson.


Speglingar – en filmdikt (filmpoem). I min film läser jag dikt som jag skrivit, efter en vinterutflykt till Mälaren i januari 2015. I filmen finns det även musik jag skapat. (3:06)