Archive for the ‘Poems’ Category

Tunga ben – en kort dikt jag skrivit om stora träd i en skog. (0:46) © 2017.

En gnistrande silvermatta. En av mina dikter jag skrivit om naturen. Jag läste den här dikten och några andra dikter vid Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm den 5 mars 2017, Allkonstlab med experimentell, elektronisk och nyskapande musik. © 2017

Vintervattnet. Det här är en dikt som jag skrivit och jag läste dikten vid Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm den 5 mars 2017.


Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm 6 november 2016. I videon: Jocke Roséen, Ode Andersson och Haldor Paulsson. Kamera och redigering: Haldor Paulsson © 2016.

Höst vid en sjö – en kort video med effekter och musik av Haldor Paulsson. © 2016.


Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm 4 september 2016 med elektronisk experimentell musik. Haldor Paulsson läser egna dikter.

Jag läste två experimentdikter på Fylkingen i Stockholm och Allkonstlab, fri improvisation och akustiska och elektriska instrument den 28 augusti 2016. Här läser jag mina dikter. © Haldor Paulsson 2016


Kristallglasorgel – en ljuddikt jag skapat. (2:49). Copyright Haldor Paulsson.

A very old rhythm – filmpoem by Haldor Paulsson. Film, music, written and reading by Haldor Paulsson. Copyright Haldor Paulsson.