Archive for the ‘Spindlar’ Category


Ett bronät. En ljuddikt Haldor Paulsson skrivit och som han läser om en spindel som bygger ett bronät när det regnar. Copyright Haldor Paulsson 2016. (0:59)

Filmdikten “Ett bronät” läste jag och spelade in i en skog vid sjön Flaten i Stockholm. Dikten handlar om hur spindlar konstruerar nät när det behövs. Det finns undersökningar som visar att en tråd i ett spindelnät är starkare än stål. © Haldor Paulsson 2015