Archive for the ‘Tv2320’ Category


En mittbena. Ljuddikt av Haldor Paulsson, som själv läser sin dikt om grus och sand på en strand. (0:44). Copyright Haldor Paulsson 2016.


Hej och välkommen till Tv2320 – en kulturkanal på internet med nyheter, konst och poesi. Jag som skapar inslagen heter Haldor Paulsson. Idag tre korta dikter av poeten Leif Haglund i Umeå och en dikt “En gnistrande silvermatta” som jag själv skrivit och som också blivit en filmdikt. (3:43.