Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Jag tog en promenad och filmade två fåglar som vandrar till öppet vatten vid Långholmen i Stockholm 13 mars 2017. Video och musik: Haldor Paulsson © 2017.

Jag filmade träd i en skog. Det blev en kort video med ljud och effekter. (0:29).

En intressant å rinner nedanför Ältavägen och förbi ett gammalt torp i Dammtorp i Nacka kommun utanför Stockholm. Det finns flera små forsar i ån och jag gjorde en åvideo, med forsljud, vid utflykten 23 januari 2017.

Movements – a video with effects and sound by Haldor Paulsson © 2016.


Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm 4 september 2016 med elektronisk experimentell musik. Haldor Paulsson läser egna dikter.

Jag läste två experimentdikter på Fylkingen i Stockholm och Allkonstlab, fri improvisation och akustiska och elektriska instrument den 28 augusti 2016. Här läser jag mina dikter. © Haldor Paulsson 2016


Space music and image by Haldor Paulsson. Copyright 2016. https://youtu.be/bvMpzM0Perg


Vinden – en av dikterna i min nya digitala diktsamling på en mp3-spelare. © 2015


The planet of yours and mine – a filmpoem. Music, image and film by Haldor Paulsson © 2015

The seasons

Posted: January 17, 2015 in Uncategorized


The seasons. This is a shortfilm and a poem with music that I have created.