Posts Tagged ‘Poems’

Tunga ben – en kort dikt jag skrivit om stora träd i en skog. (0:46) © 2017.

Här läser jag två korta dikter som jag har skrivit. Dikterna heter: Humlan och En mittbena. Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm 21 maj 2017. Video Haldor Paulsson ©. (2:14).

Jag läste några av mina egna dikter vid Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm den 5 mars 2017. Dikten “Ett snöhav” handlar om en promenad jag gjorde en tidig vårmorgon i norr. © 2017.

Vintervattnet. Det här är en dikt som jag skrivit och jag läste dikten vid Allkonstlab på Fylkingen i Stockholm den 5 mars 2017.

Höst vid en sjö – en kort video med effekter och musik av Haldor Paulsson. © 2016.


Speglar – en ljuddikt av Haldor Paulsson. Han läser själv sin dikt. Copyright Haldor Paulsson 2016.


Kristallglasorgel – en ljuddikt jag skapat. (2:49). Copyright Haldor Paulsson.

A walk on the bedrock – a short video, a filmpoem with music, by Haldor Paulsson. © Haldor Paulsson.

The water on earth – a filmpoem by Haldor Paulsson. Film, music, written and reading by Haldor Paulsson © 2015.

Music by the sea – a filmpoem. Film, music, written and reading by Haldor Paulsson © 2015.